Plantasy Foods Pure Potato Mash Instant Mix 150g

U-GF81
0.3 kg
$4.94 $5.49
Plantasy Foods Pure Potato Mash Instant Mix 150g

Easy mashed potato, ready in minutes

Plantasy Foods Pure Potato Mash Instant Mix 150g

  • Easy mashed potato, ready in minutes
  • Perfect for little people
  • Plant based
  • Sulphite free
  • Diary free
  • Gluten free
  • Vegan

Ingredients:

Potato Flakes (100%).